Hà Nội vận động thu hồi vũ khí tận phường, xã

Hà Nội vận động thu hồi vũ khí tận phường, xã

Cụ thể, tại 30 quận, huyện, thị xã, lực lượng công an đã tổ chức mỗi phường, xã, thị trấn 2 điểm thu hồi vũ khí vật liệu nổ. Ngoài dao kiếm, công cụ hỗ trợ, qua vận động quần chúng, công an các địa phương đã thu giữ cả đạn súng các loại...

Tính đến ngày 30/4, toàn thành phố Hà Nội đã thu hồi được 662 vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ các loại. 

Trong đó có 6 súng quân dụng, 3 súng săn, 1 súng tự chế, 3 súng tính năng tương tự, 3 lựu đạn, 80 công cụ hỗ trợ, 11 đầu đạn các loại, 343 viên đạn, 212 vũ khí thô sơ và 2 quả đạn M79.

Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức các điểm thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại các phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ