Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông

Cử tri đề nghị Bộ GD&ĐT làm rõ giá trị của Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình phổ thông? Sử dụng như thế nào? Nếu sử dụng để đăng ký học trung cấp nghề thì sau này có được liên thông lên CĐ, ĐH hay không?

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Ngày 14/6/2019, Quốc hội khóa XIV thông qua dự án Luật Giáo dục 2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2020. Luật Giáo dục quy định giá trị của Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông tại Khoản 3, 4 Điều 34; Khoản 3 Điều 45.

Cụ thể, Khoản 3 Điều 34, quy định: Học sinh học hết chương trình THPT đủ điều kiện dự thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhưng không dự thi, hoặc thi không đạt yêu cầu được hiệu trưởng nhà trường cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông sử dụng để đăng ký dự thi lấy Bằng tốt nghiệp THPT khi người học có nhu cầu, hoặc để theo học giáo dục nghề nghiệp và sử dụng trong trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật.

Khoản 4 Điều 34 quy định: Học sinh có Bằng tốt nghiệp THCS, theo học trình độ trung cấp trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, sau khi đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT được người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ chức giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT cấp Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT.

Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT được sử dụng để theo học trình độ cao hơn của giáo dục nghề nghiệp và sử dụng trong các trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật.

Khoản 3 Điều 45 quy định: Học viên học hết chương trình THPT quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 43 của Luật này đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT được dự thi, nếu đạt yêu cầu được người đứng đầu cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc UBND cấp tỉnh cấp Bằng tốt nghiệp THPT; trường hợp không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu được người đứng đầu trung tâm giáo dục thường xuyên cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Đối với việc sử dụng Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông theo học giáo dục nghề nghiệp, theo Điều 113 Luật Giáo dục 2019 sửa đổi, bổ sung Điểm a, b Khoản 3 Điều 32 Luật Giáo dục nghề nghiệp:

Người có Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT, có Bằng tốt nghiệp trung cấp loại giỏi trở lên và đăng ký học cùng chuyên ngành hoặc nghề đào tạo; người có Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT, có bằng tốt nghiệp trung cấp loại khá, đã có ít nhất 2 năm làm việc theo chuyên ngành hoặc nghề đã được đào tạo và đăng ký học cùng chuyên ngành hoặc nghề đào tạo...

Cô Hiền ân cần chỉ dạy học sinh.

Cô Hiền dạy giỏi

GD&TĐ - Hơn 18 năm gắn bó với nghề, cô Vũ Thị Hiền (Sơn La) được biết đến là một giáo viên dạy giỏi. Bảng thành tích mà cô "sưu tầm" cứ nhiều thêm mỗi ngày.
Ảnh minh họa: ITN

Cùng AI vươn đến ước mơ!

GD&TĐ - Chat GPT thân mến! Vào khoảng cuối năm 2022, bạn đã được công ty OpenAI cho ra mắt và ngay lập tức thu hút sự chú ý trên toàn cầu.