rssheader

13/04/2021

Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho trường tiểu học bán trú

Lập Phương - 13/05/2017, 20:07 GMT+07 | Giáo dục
Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho trường tiểu học bán trú

Mục đích nhằm hỗ trợ các trường tiểu học bán trú trong tỉnh tổ chức bữa ăn với thực đơn đảm bảo cân bằng về dinh dưỡng, đa dạng và ngon miệng cho học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và nhà trường. Hỗ trợ nhà trường tiết kiệm thời gian trong công tác tổ chức và quản lý bữa ăn bán trú.

Hình thành cho học sinh thói quen ăn uống lành mạnh thông qua việc giáo dục các kiến thức về dinh dưỡng thực phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe của học sinh một cách bền vững.

Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” áp dụng đối với các trường tiểu học đang tổ chức bữa ăn bán trú và các trường tiểu học dự kiến tổ chức bữa ăn bán trú từ năm học 2017 - 2018 có mức thu thực tế phù hợp với chi phí thực đơn trong phần mềm.

Các phòng GD&ĐT có nhiệm vụ chỉ đạo các trường tiểu học có tổ chức bữa ăn bán trú tại địa phương nghiên cứu, rà soát, đánh giá tình hình công tác dinh dưỡng học đường, tổ chức bữa ăn học đường trong thời gian qua;

Chỉ đạo việc tổ chức tuyên truyền, giáo dục về dinh dưỡng cho học sinh lồng ghép vào các hoạt động ngoại khóa của nhà trường. Thực phẩm đưa vào trong trường học phải đảm bảo các quy định về vệ sinh - an toàn thực phấm của Bộ Y tế.

Tiếp tục khuyến khích các trường tiểu học còn lại tổ chức bữa ăn bán trú (ở các trường có điều kiện và được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh).

Trong quá trình áp dụng phần mềm, nhà trường tổ chức họp chia sẻ thông tin tới cha mẹ học sinh đế phối hợp cùng khuyến khích, động viên các em sử dụng các bữa ăn theo các thực đơn được cung cấp từ phần mềm...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm