rssheader

29/10/2020

Vĩnh Long: Siết chặt quản lí dạy thêm, học thêm

Đức Trí - 22/09/2019, 19:09 GMT+07 | Giáo dục
Còn phát hiện sai phạm trong hoạt động DTHT tại Vĩnh Long. 
(Ảnh mang tính chất minh họa) Còn phát hiện sai phạm trong hoạt động DTHT tại Vĩnh Long. (Ảnh mang tính chất minh họa)

Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực DTHT, Sở GD&ĐT Vĩnh Long đã có văn bản tăng cường quản lí DTHT gửi UBND huyện, thị xã, thành phố và Phòng GD&ĐT. Theo đó, đề nghị tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ được quy định tại Điều 7 của Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND và các quy định có liên quan.

Lưu ý cấp gia hạn, thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động DTHT theo đề nghị của Trưởng phòng GD&ĐT hoặc ủy quyền cho Trưởng phòng GD&ĐT cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động này theo thẩm quyền.

Chịu trách nhiệm quản lí hoạt động DTHT trên địa bàn theo quy định. Chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra hoạt động DTHT; việc thu, chi, quản lí và sử dụng tiền DT trên địa bàn để phát hiện các sai phạm.

Kịp thời xử lý nghiêm hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lí các sai phạm về dạy thêm; kiên quyết thu hồi giấy phép nếu tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về DTHT.

UBND xã, phường thị trấn có trách nhiệm xác nhận vào hồ sơ xin cấp hoặc gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động DTHT cho các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện theo quy định…

Ảnh mang tính chất minh họa

Phòng GD&ĐT huyện, thị, xã, thành phố tổ chức thẩm định và đề nghị UBND cấp huyện cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động DTHT đối với tổ chức, cá nhân mở lớp dạy thêm theo quy trình, quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động DTHT theo thẩm quyền nếu được Chủ tịch UBND cấp huyện ủy quyền.

Có giải pháp ngăn ngừa tình trạng lợi dụng sơ hở của pháp luật để tổ chức dạy thêm tại nhà dưới hình thức chi nhánh của cơ sở hoặc trung tâm dạy thêm hoặc cải tạo nhà ở thành nơi dạy thêm không đảm bảo an toàn cháy nổ, an ninh trật tự.

Phổ biến, chỉ đạo các trường, các tổ chức và cá nhân liên quan thực hiện Quy định về DTHT.

Thực hiện việc quản lý DTHT trong và ngoài nhà trường của tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền; tổ chức hoặc phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra nội dung DTHT theo thẩm quyền, phát hiện và xử lý vi phạm phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm