rssheader

26/10/2020

Vĩnh Long quy định mức thu học phí năm học 2019-2020

Hải Bình - 05/08/2019, 12:12 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo đó, mức thu học phí cấp mầm non lớp 1 buổi/ngày: Thành thị (các phường và các thị trấn): 60.000 đồng/tháng/học sinh; nông thôn (các xã trong tỉnh): 30.000 đồng/tháng/học sinh.

Mức thu học phí cấp mầm non lớp 2 buổi/ngày: Thành thị (các phường và các thị trấn): 90.000 đồng/tháng/học sinh; nông thôn (các xã trong tỉnh): 45.000 đồng/tháng/học sinh.

Học phí cấp THCS: thành thị (các phường và các thị trấn): 60.000 đồng/tháng/học sinh; nông thôn (các xã trong tỉnh): 30.000 đồng/tháng/học sinh.

Học phí THPT: thành thị (các phường và các thị trấn): 90.000 đồng/tháng/học sinh; nông thôn (các xã trong tỉnh): 45.000 đồng/tháng/học sinh.

Học sinh có hộ khẩu thuộc khu vực nào thì đóng học phí theo khu vực đó.

Học phí được thu định kỳ hàng tháng. Nếu học sinh tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học.

Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, đào tạo thường xuyên và các khóa đào tạo ngắn hạn, học phí được thu theo số tháng thực học. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông, học phí được thu 9 tháng/năm học.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm