rssheader

02/03/2021

Vi phạm về tổ chức tuyển sinh có thể bị phạt 60 triệu đồng

Minh Phong - 03/02/2021, 10:34 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh có tính chất minh họa/internet Ảnh có tính chất minh họa/internet

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 04/2021/NĐ-CP “Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 10/3/2021.

Theo Nghị định này, nếu vi phạm quy định về tổ chức tuyển sinh thì sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Thông báo tuyển sinh, công bố đề án tuyển sinh không đúng hoặc không đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành; Thông báo tuyển sinh không đủ thời gian theo quy định của pháp luật hiện hành.

Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Công bố chỉ tiêu tuyển sinh vượt số lượng theo quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh; Không thực hiện đúng quy trình tuyển sinh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Không công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành đào tạo có quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào; Thực hiện tuyển sinh không đúng đề án tuyển sinh đã công bố.

Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với hành vi tổ chức tuyển sinh đối với ngành, chuyên ngành hoặc chương trình giáo dục của nước ngoài khi chưa được phép thực hiện.

Hình thức xử phạt bổ sung: Trục xuất người nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định trên.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chuyển người học đủ điều kiện trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác đủ điều kiện được phép hoạt động giáo dục hoặc hủy bỏ quyết định trúng tuyển, trả lại kinh phí đã thu cho người học nếu không chuyển được đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định trên.

Nghị định số 04/2021/NĐ-CP cũng quy định, đào tạo liên thông, liên kết trái phép có thể bị phạt đến 100 triệu.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm