rssheader

25/01/2021

TP.HCM hoàn tất lựa chọn SGK lớp 1

25/05/2020, 23:05 GMT+07 | Giáo dục
TP.HCM hoàn tất lựa chọn SGK lớp 1

Theo số liệu thống kê của Sở GD-ĐT TP, các môn học thuộc bộ "Chân trời sáng tạo" có kết quả lựa chọn, đăng kí cao hơn rất nhiều so với cùng môn học của các bộ còn lại. Cụ thể, môn tiếng Việt 1 (tập 1) bộ Chân trời sáng tạo theo thống kê là 121.195 bản, trong khi ở bộ "Cánh diều" là 20.881 bản.

Môn Toán 1 bộ "Chân trời sáng tạo" có 118.161 bản, bộ Cánh diều có số lượng lựa chọn là 23.079 bản. Tương tự ở các môn khác như môn: Hoạt động trải nghiệm 1, Đạo đức, Âm nhạc… bộ Chân trời sáng tạo cũng có số lượng lớn các trường lựa chọn. 

Ở môn tiếng Anh, sách Family and friends 1 (bộ Chân trời sáng tạo) số lượng lựa chọn là 86.492 bản. Ở sách I- learn smart start (bộ Cánh diều) là 40.308 bản.

Còn lại các bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục, Kết nối tri thức với cuộc sống, Cùng học để phát triển năng lực (đều của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) cũng được một số trường lựa chọn với đăng kí số lượng từ 5 bản đến hơn 6.000 bản tùy theo môn học.

Tính đến hiện nay tại TP.HCM có 551 trường tiểu học, trong đó có 484 trường công lập. 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm