rssheader

28/02/2021

Thu hồi sách có nội dung chưa phù hợp trong thư viện trường học

Lập Phương - 02/10/2018, 10:15 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Sở GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, rà soát tại các thư viện của đơn vị tổ chức thu hồi cuốn sách: "Wow! Những bí mật kỳ diệu dành cho học sinh - Tìm hiểu về phương tiện giao thông", xác nhận đăng ký xuất bản số 476-2017/CXBIPH/09-42/ThG, Quyết định xuất bản số: 175/QĐ-ThG ngày 03/3/2017, tác giả: Tôn Nguyên Vĩ, dịch giả: Phúc Bình, do Nhà xuất bản Thế giới xuất bản và nộp về Sở Thông tin và Truyền thông

Lý do thu hồi: Sửa chữa nội dung chưa phù hợp.

Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và gửi xuất bản phẩm vi phạm về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 06/10/2018 để tổng hợp.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm