rssheader

13/08/2020

Tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong giáo dục

Minh Phong - 20/02/2019, 20:00 GMT+07 | Giáo dục
Nữ sinh Trường THPT Lê Hồng Phong (TPHCM) trong ngày khai trườngNữ sinh Trường THPT Lê Hồng Phong (TPHCM) trong ngày khai trường

Cụ thể như: Đường lối của Đảng đã thể hiện rõ trong các quy định của dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) về hướng nghiệp, liên thông, phân luồng; về quyền tự chủ của cơ sở GD; về khuyến khích xã hội hóa giáo dục; về chính sách đối với nhà giáo và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; về kiểm định chất lượng GD.

Cũng theo Báo cáo của Chính phủ, đa số ý kiến cũng cho rằng, dự thảo Luật đã cụ thể hóa được các quy định của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến GD-ĐT, bảo đảm phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Cụ thể như các quy định của Luật Giáo dục (sửa đổi) về phổ cập GD và chính sách không thu học phí đối với học sinh thuộc diện phổ cập, đầu tư cho GD thể hiện quy định “phát triển GD là quốc sách hàng đầu”...

Dự thảo Luật cũng đã kế thừa, phát triển được các quy định còn phù hợp của Luật Giáo dục hiện hành. Những vấn đề bất cập, tồn tại của thực tiễn đặt ra trong quá trình tổng kết việc thi hành Luật Giáo dục 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) về cơ bản đều đã có phương hướng giải quyết hợp lý trong dự thảo Luật, tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc, những “điểm nghẽn” trong tổ chức và hoạt động GD như: Các quy định của Luật Giáo dục (sửa đổi) về quản lý Nhà nước đối với GD-ĐT; các quy định về tổ chức quản lý cơ sở GD; quy định về các loại hình cơ sở GD và về học phí… Vì vậy, hầu hết các ý kiến đều đánh giá cao về tính dự báo, tính ổn định lâu dài, tính khả thi và tính hợp lý của dự thảo Luật.

Tuy nhiên, Báo cáo của Chính phủ cũng nêu rõ, bên cạnh những đánh giá tích cực nêu trên, cũng có một số ý kiến cho rằng, dự thảo Luật vẫn còn một số quy định có nội dung hoặc chưa rõ ràng, chưa hợp lý hoặc chưa giải quyết được triệt để các vấn đề của GD phát sinh trong thực tiễn. Những vấn đề này cần được khắc phục để bảo đảm quy định của Luật đi vào cuộc sống, tạo hành lang pháp lý điều chỉnh các hoạt động GD.

Tiếp thu ý kiến nhân dân, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GD&ĐT tổng hợp, nghiên cứu, phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan và các chuyên gia để có những tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Luật.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm