rssheader

22/01/2021

Thái Bình: Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời

Nguyễn Dịu - 02/10/2020, 19:32 GMT+07 | Giáo dục
Thông điệp từ Lễ phát động Thông điệp từ Lễ phát động

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Viết Hiển- Phó trưởng Ban xây dựng xã hội học tập tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT; ông Dương Văn Lễ- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Đặng Văn Cao- Phó Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh; ông  Nguyễn Văn Dực- Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương; ông Nguyễn Văn Hóa- Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Thái Bình, huyện Kiến Xương đã tổ chức Khai mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020" cấp tỉnh tại huyện Kiến Xương với chủ đề " Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời".

Đại biểu tham dự Tuần lễ phát động

Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020, ông Nguyễn Viết Hiển- Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình nhấn mạnh: Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời về thực chất là phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, làm cho mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi dòng họ, mỗi cộng đồng dân cư thấy được tầm quan trọng của việc học đối với chủ trương vận động nhân dân xóa đói giảm nghèo, phát triển ngành nghề, đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”.

Việc xây dựng xã hội học tập và phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là chủ trương hết sức đúng đắn và ý nghĩa. Chúng ta cần chung tay để việc học tập của mọi người được duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Ông Nguyễn Viết Hiển- Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình phát động Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020

Đối với các em học sinh cần hăng hái thi đua học tập, rèn luyện đạo đức để trở thành công dân có ích cho xã hội.

Các đơn vị trường học tích cực triển khai có hiệu quả phong trào thi đua: “Dạy tốt, học tốt” và các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành. Phối hợp với các trung tâm học tập cộng đồng để tổ chức việc học tập suốt đời ở địa phương có hiệu quả thực chất.

Học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn tham dự lễ phát động

Các nhà trường cần quan tâm, rút kinh nghiệm trong dạy học trực tuyến, qua internet khi học sinh nghỉ học ở trường thời gian vừa qua, đầu tư CSVC, thiết bị và năng lực ứng dụng CNTT trong dạy học để chuẩn bị các phương án dạy học đề phòng tình hình dịch bệnh Covid19 còn diễn viễn phức tạp;

Tích cực tham gia phát triển và khai thác sử dụng có hiệu quả nền tảng giáo dục số iGiaoduc.vn góp phần cùng Ngành tạo ra một nền tảng thu thập và chia sẻ Kho học liệu số dùng chung phục vụ đổi mới nội dung và phương pháp dạy học trong các nhà trường, đặc biệt là dạy học trực tuyến.

Học sinh Trường Tiểu học Thanh Nê hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời

Với Hội khuyến học ở địa phương, Trung tâm học tập cộng đồng, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, các hội cần quán triệt sâu rộng quan điểm học tập suốt đời trong tổ chức mình. Động viên lực lượng tham gia học tập, làm nòng cốt cho phong trào học tập và học tập suốt đời. Tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, mặt trận khu dân cư nghĩa vụ và trách nhiệm xây dựng xã hội học tập, ứng dụng CNTT ở mọi lĩnh vực.

Phát biểu hưởng ứng, ông Nguyễn Văn Hóa- Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương đề nghị các ngành trong huyện cùng đoàn thể nhân dân, các cơ sở giáo dục trong và ngoài nhà trường, tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời, chung tay xây dựng xã hội học tập, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm