rssheader

20/01/2021

Sóc Trăng khảo sát chất lượng học sinh lớp 12

Lập Phương - 12/04/2017, 09:07 GMT+07 | Giáo dục
Sóc Trăng khảo sát chất lượng học sinh lớp 12

Hình thức kiểm tra tuân thủ nghiêm túc như kỳ thi THPT quốc gia. Đề kiểm tra do Sở GD&ĐT biên soạn theo hướng đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT năm 2017.

Thời gian kiểm tra vào các ngày 27, 28 và 29/4/2017.

Để chuẩn bị tốt cho học sinh về kiến thức, kỹ năng và tâm lý khi bước vào kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, Sở GD&ĐT Sóc Trăng cũng đề nghị các đơn vị tổ chức học tập Quy chế thi cho giáo viên, học sinh; phổ biến Quy chế đến cha mẹ học sinh; chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai thực hiện Quy chế; lưu ý những điểm mới trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 về thời gian thi, bài thi.

Hoàn thành chương trình lớp 12 theo đúng kế hoạch, phù hợp với hướng dẫn Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 và Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông. Nghiêm cấm việc cắt xén chương trình đã qui định.

Tổ chức nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh học kỳ II và cả năm học theo đúng quy định.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm