rssheader

29/11/2020

Sở GD&ĐT lưu ý chi tiền thừa giờ cho giáo viên

Hải Bình - 24/04/2019, 10:12 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh học/internet Ảnh minh học/internet

Theo thông báo kết luận, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu các trường tiến hành rà soát và có kế hoạch đề xuất tuyển đủ giáo viên đảm bảo cho công tác dạy và học tại nhà trường. Việc giải quyết thuyên chuyển giáo viên theo nguyện vọng của giáo viên nhưng đảm bảo định mức giáo viên trên lớp đáp ứng việc dạy học.

Từ năm 2019, các trường phải cân đối việc chi trả tiền thừa giờ cho giáo viên theo nguồn kinh phí đã được cấp từ đầu năm, Sở không duyệt chi các khoản kinh phí chi thừa giờ bổ sung.

Cùng với đó, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cũng nhấn mạnh việc tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý hồ sơ sổ sách của nhà trường, chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, số sách trong nhà trường. Việc lưu trữ các hồ sơ nhà trường và hồ sơ học sinh thuộc loại hồ sơ lưu trữ vĩnh viễn phải được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Sở GD&ĐT khuyến khích các đơn vị ứng dụng CNTT trong công tác quản lí; tuy nhiên, các loại hồ sơ điện tử được sử dụng phải thực hiện theo đúng theo mẫu của Bộ GD&ĐT quy định; hồ sơ của từng năm học phải được thủ trưởng các đơn vị kí xác nhận và chuyển về các bộ phận lưu trữ theo quy định.

Với những vấn đề khác, Phó Giám đốc Sở yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng tăng cường kỹ năng vận dụng kiến thức của học sinh; hoàn thành chương trình giáo dục phù hợp với khung thời gian năm học, nghiêm cấm việc cắt xén chương trình; thực hiện tốt quản lý kết quả học tập của học sinh qua sổ điểm điện tử, học bạ điện tử.

Có kế hoạch dạy học, ôn tập năm học 2018 - 2019 phù hợp với từng đơn vị, từng nhóm đối tượng học sinh, không gây quá tải, đảm bảo sức khoe học sinh. Trong đó, lưu ý tổ chức cho những học sinh đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp và có nguyện vọng tham gia kỳ thi THPTQG đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm