rssheader

29/10/2020

Sở GD&ĐT Hà Nam đảm bảo số lượng, chất lượng đội ngũ thanh tra giáo dục

Hải Bình - 29/07/2019, 13:53 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo kế hoạch này, nhiệm vụ và giải pháp đưa ra là: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về vai trò, vị trí công tác thanh tra trong toàn ngành.

Kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự làm công tác thanh tra. Thanh tra Sở tham mưu với Lãnh đạo Sở GD&ĐT đảm bảo số lượng, chất lượng đội ngũ thanh tra Sở để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phòng GD&ĐT, các trường THPT, trung tâm GDTX-HN tỉnh bố trí cán bộ phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra. Tham mưu với Sở GD&ĐT bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên thanh tra giáo dục đúng quy định, đảm bảo chất lượng.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục kiện toàn và thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác thanh tra. Rà soát, đánh giá, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thanh tra, cộng tác viên thanh tra, cán bộ quản lý giáo dục.

Cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục tăng cường các điều kiện bảo đảm về kinh phí, vật chất, phương tiện cho hoạt động thanh tra. Sở GD&ĐT tăng cường phối hợp với Thanh tra tỉnh; Thanh tra Sở phối hợp với Phòng GD&ĐT, Thanh tra huyện, thành phố trong việc xây dựng kế hoạch, tiến hành thanh tra và xử lý sau thanh tra.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm