rssheader

15/04/2021

Quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

01/11/2013, 17:29 GMT+07 | Giáo dục
Quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

(GD&TĐ) - Dự thảo quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam (lưu học sinh) vừa được Bộ GD&ĐT công bố lấy ý kiến hoàn thiện.

Quy chế này quy định điều kiện, thủ tục tiếp nhận lưu học sinh; đào tạo, quản lý lưu học sinh; quyền lợi và trách nhiệm của lưu học sinh; khen thưởng và xử lý vi phạm; trách nhiệm của các cơ quan thực hiện tiếp nhận đào tạo và quản lý lưu học sinh.  

Lưu học sinh được tiếp nhận nếu đạt các điều kiện về học vấn, chuyên môn; điều kiện về sức khỏe và tuổi. Theo đó, Nếu vào học tại các cơ sở giáo dục TCCN, CĐ, ĐH và sau ĐH, lưu học sinh phải có văn bằng tốt nghiệp tối thiểu tương đương văn bằng tốt nghiệp của Việt Nam quy định tại Luật Giáo dục đối với từng trình độ đào tạo.

Lưu học sinh vào học các ngành năng khiếu (văn hóa, nghệ thuật, mỹ thuật, kiến trúc, thể dục thể thao) ngoài những điều kiện về văn bằng quy định còn phải đạt các yêu cầu thông qua thi và kiểm tra về năng khiếu do cơ sở giáo dục thực hiện….

Lưu học sinh chưa đủ trình độ tiếng Việt để học chương trình đào tạo chính thức bằng tiếng Việt thì phải học dự bị tiếng Việt. Bộ GD&ĐT bố trí lưu học sinh Hiệp định vào học tại các cơ sở đào tạo dự bị tiếng Việt. Các cơ sở tiếp nhận đào tạo lưu học sinh học bổng khác và lưu học sinh tự túc phải tổ chức để lưu học sinh được học chương trình dự bị tiếng Việt hoặc gửi lưu học sinh vào học tại các cơ sở đào tạo dự bị tiếng Việt.

Sau khi kết thúc khóa học dự bị, lưu học sinh phải tham dự kiểm tra trình độ tiếng Việt, nếu đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học dự bị tiếng Việt để được chuyển vào học tiếp chương trình đào tạo chính thức; nếu không đạt yêu cầu thì phải tiếp tục học bổ sung và dự đợt kiểm tra khác đến khi đạt yêu cầu và được cấp chứng chỉ để được chuyển vào học tiếp chương trình đào tạo chính thức.

Lưu học sinh có chứng chỉ trình độ tiếng Việt đạt yêu cầu quy định đối với từng trình độ đào tạo, lưu học sinh đã tốt nghiệp THPT, TCCN, CĐ, ĐH và sau ĐH bằng ngôn ngữ tiếng Việt và có đủ điều kiện về sức khỏe và văn bằng theo quy định được xét vào học thẳng chương trình đào tạo chính thức.

Lưu học sinh được rút ngắn thời gian đào tạo nhưng phải hoàn thành nội dung của chương trình đào tạo như quy định đối với công dân Việt Nam. Lưu học sinh Hiệp định không được tự ý kéo dài thời hạn học tập, nghiên cứu; trường hợp cần kéo dài thời hạn để hoàn thành chương trình đào tạo phải có ý kiến đề nghị của phía gửi đào tạo, thủ trưởng cơ sở giáo dục nơi lưu học sinh đang học tập và được Bộ GD&ĐT đồng ý bằng văn bản. Lưu học sinh học bổng khác và lưu học sinh tự túc, việc kéo dài thời gian học tập thực hiện theo thỏa thuận với cơ sở giáo dục nơi lưu học sinh đang học tập.

Lưu học sinh nước ngoài có trách nhiệm cập nhật thông tin vào Hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý lưu học sinh sau khi đến Việt Nam học và khi có sự thay đổi.

Lập Phương

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm