rssheader

04/12/2020

Phú Yên: Tạo điều kiện để tất cả HSSV tham gia BHYT

Ý Thảo - 27/08/2020, 11:49 GMT+07 | Giáo dục
Phú Yên: Tạo điều kiện để tất cả HSSV tham gia BHYT

Cụ thể, các trường quán triệt công tác BHYT đến thầy, cô giáo và HSSV theo học tại trường, đưa khoản thu BHYT HSSV vào khoản thu bắt buộc ngay từ đầu năm học, tạo điều kiện để tất cả HSSV đều tham gia BHYT.

Các trường phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tính nhân văn, tính cộng đồng của chính sách BHYT để phụ huynh, HSSV biết và có trách nhiệm bắt buộc tham gia BHYT ở trường học.

Năm học 2020 - 2021, tỉnh Phú Yên có khoảng 200.000 HSSV đến lớp. Mức đóng BHYT HSSV bằng 4,5% mức lương cơ sở nhân (x) với số tháng tương ứng thời hạn sử dụng của thẻ BHYT x 70% (hiện đang thực hiện mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng).

Như vậy, số tiền HSSV tự đóng 70% trong 12 tháng là 563.000 đồng.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm