rssheader

21/09/2020

Nguyên tắc và phương thức tuyển sinh 2020

15/05/2020, 07:12 GMT+07 | Giáo dục
Nguyên tắc và phương thức tuyển sinh 2020

Cụ thể tại Điều 4 Quy chế này có nêu: Nguyên tắc: Các trường chỉ tuyển sinh khi đáp ứng đủ các điều kiện được phép đào tạo theo quy định hiện hành.

Phương thức tuyển sinh gồm: Thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển.

Về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, Quy chế quy định: Căn cứ phương thức tuyển sinh, các trường xác định và công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trong Đề án tuyển sinh, riêng nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề và nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ ĐH và ngành Giáo dục Mầm non trình độ CĐ (gọi chung là ngành đào tạo giáo viên) do Bộ GD&ĐT quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào;

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do các trường quy định phải đảm bảo chất lượng nguồn tuyển sinh. Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non chịu trách nhiệm giải trình về quy trình, cơ sở xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào với Bộ GDĐT, cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan.


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm