rssheader

23/10/2020

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên qua bồi dưỡng

Lập Phương - 13/02/2019, 06:00 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Mục đích nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý giáo dục; phát triển năng lực lãnh đạo và quản lý nhà trường, giúp cán bộ quản lý giáo dục chủ động đổi mới công tác lãnh đạo và quản lý nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW; Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Đồng thời, bồi dưỡng kỹ năng quản lý, xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn trong trường tiểu học, mầm non. Bồi dưỡng cấp chứng chỉ theo quy định và giúp giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn học đường, tổ chức hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh có nhận thức đúng và nắm được những kỹ năng cơ bản về các hoạt động đó.

Giảng viên thực hiện bồi dưỡng là lãnh đạo Sở, lãnh đạo và chuyên viên các phòng chức năng của Sở; lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và giáo dục thường xuyên tỉnh; cán bộ cốt cán của ngành; giảng viên các học viện, Trường ĐH Sư phạm được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ bồi dưỡng, giáo viên tiếng Anh người nước ngoài tại các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn.

Sở GD&ĐT yêu cầu Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và giáo dục thường xuyên tỉnh chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, bố trí lớp học phù hợp; tham gia quản lý, theo dõi nề nếp, tổ chức khai mạc, bế giảng các lớp; thực hiện các chế độ tài chính theo phân công của Sở.

Các Trường THPT, các phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố rà soát đội ngũ giáo viên trong diện bồi dưỡng; cử cán bộ quản lý, tổ trưởng, giáo viên các trường mầm non, phổ thông tham gia bồi dưỡng khi có công văn điều động.

Sở GD&ĐT lưu ý các đơn vị nghiêm túc thực hiện kế hoạch, cử đúng đối tượng tham gia bồi dưỡng đầy đủ và đảm bảo các chế độ đi học tập bồi dưỡng theo quy định hiện hành...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm