rssheader

24/09/2021

Kiên quyết xử lý nghiêm sai phạm về vi phạm dạy thêm, học thêm

Hải Bình - 23/09/2019, 15:41 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Trong đó, Sở GD&ĐT yêu cầu trưởng phòng GD&ĐT thực hiện quản lý chặt chẽ hoạt động cấp phép, gia hạn, thu hồi giấy phép nếu có sai phạm của các tổ chức, cá nhân DTHT trong và ngoài nhà trường trên địa bàn; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở GD&ĐT, UBND cấp huyện nếu để xảy ra tình trạng DTHT không đúng quy định trên địa bàn.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất để phát hiện các sai phạm, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan có thấm quyền xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về DTHT. Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra hoạt động DTHT trên địa bàn để tăng cường trách nhiệm quản lý hoạt động DTHT trên địa bàn theo quy định.

Với các cơ sở giáo dục, Sở GD&ĐT yêu cầu tiếp tục rà soát nội dung dạy học trong sách giáo khoa, tinh giản nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu. Không dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông...

Cùng với đó, rà soát tình hình DTHT trong và ngoài nhà trường của giáo viên thuộc đơn vị mình, thiết lập danh sách giáo viên đang dạy thêm. Yêu cầu giáo viên dạy thêm báo cáo cụ thể về thời gian, địa điểm và đối tượng dạy thêm để kịp thời nắm bắt, xử lý thông tin, chỉ đạo giáo viên thực hiện đúng quy định.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm trước Sở GD&ĐT nếu để giáo viên thuộc quyền quản lý trực tiếp vi phạm các quy định về DTHT.

Các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm phải có hồ sơ đăng ký cấp giấy phép tổ chức hoạt động DTHT và chịu trách nhiệm về các nội dung đăng ký và xin phép tổ chức hoạt động DTHT.

Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động DTHT trong và ngoài nhà trường; kiên quyết tham mưu, đề nghị xử lý và xử lý nghiêm sai phạm về DTHT của các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm