rssheader

27/10/2020

Khen thưởng giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm hay

Lập Phương - 06/03/2018, 08:33 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Trong văn bản này, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các phòng GD&ĐT huyện/thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở thành lập, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng sáng kiến và trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong xét đánh giá, công nhận giải pháp là sáng kiến cấp cơ sở theo đúng quy định.

Đề xuất các giải pháp có khả năng phổ biến áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh để đề nghị công nhận là sáng kiến cấp tỉnh. Xây dựng kế hoạch về hoạt động sáng kiến, áp dụng, nhân rộng các giải pháp đã được công nhận là sáng kiến các cấp tại đơn vị trường học.

Đồng thời, tổ chức phát động các phong trào thi đua trong đơn vị, trường học, tạo điều kiện để các cá nhân được học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, vận dụng và phát huy khả năng sáng tạo trong giảng dạy. Nội dung các phong trào thi đua cần bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trường học nhằm thực hiện tốt và có hiệu quả cao các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm