rssheader

01/12/2020

Hà Giang: 100% đơn vị trường học có kết nối Internet

Đức Trí - 11/08/2019, 07:37 GMT+07 | Giáo dục
100%  đơn vị trường học Hà Giang đã có kết nối Internet băng thông rộng. 100% đơn vị trường học Hà Giang đã có kết nối Internet băng thông rộng.

Hạ tầng cơ sở vật chất CNTT tương đối đầy đủ; 100% các đơn vị trường học đã được kết nối internet băng thông rộng; 100% các văn bản chỉ đạo điều hành được đăng tải trên mục văn bản pháp quy.

Công tác xây dựng phòng họp trực tuyến; công tác ứng dụng CNTT trong hỗ trợ đổi mới phương pháp giảng dạy; công tác ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục và công tác đầu tư hạ tầng cơ sở CNTT trong các cơ sở GD&ĐT cũng được ngành chú trọng quan tâm.

Trong năm học 2018 – 2019, số trường đã áp dụng phần mềm mạng giáo dục Việt Nam (vnEdu) là 499/644 trường.

Số hồ sơ giáo viên quản lý trên vnEdu là 18.298/19.308 giáo viên, đạt tỷ lệ 94,7%; số lượng hồ sơ học sinh là 184.813/240.413 học sinh, đạt 76,9%.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, năm học 2019-2020, ngành GD&ĐT Hà Giang sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa phương về giáo dục; hoàn thiện các thủ tục sớm đưa vào khai thác hệ thống quản lý giáo dục toàn ngành/

Sẽ triển khai hệ thống quản lý hành chính điện tử; hệ thống hội họp, hội thảo, tập huấn chuyên môn qua mạng; bổ sung, cập nhật các dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng CNTT tuyển sinh đầu cấp học;

Kết nối đồng bộ, liên thông trực tiếp dữ liệu từ vnEdu đến trục liên thông cơ sở dữ liệu Quốc gia.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm