rssheader

25/11/2020

Gia Lai: 100% trường học có bộ quy tắc ứng xử năm học 2019 - 2020

Đức Trí - 11/10/2019, 18:17 GMT+07 | Giáo dục
Năm học 2019-2020, 100% trường học xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa. Năm học 2019-2020, 100% trường học xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa.

Theo đó, mục tiêu được đặt ra ở giai đoạn 2019-2020:

100% trường học xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn hóa đáp ứng các nội dung của bộ quy tắc ứng xử do Bộ GDĐT ban hành kèm theo Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT và mang tính đặc trưng riêng của mỗi địa phương, mỗi cấp học.

Có ít nhất 90% CBQL, GV, NV, HSSV được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Có ít nhất 90% CBQL cán bộ quản lý, GV, NV, CB Công đoàn, GV làm công tác Đoàn Thanh niên, GV Tổng phụ trách Đội trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học.

Có ít nhất 90% trường học đạt tiêu chuẩn trường học xanh - sạch - đẹp – an toàn.

Ở giai đoạn 2021-2025: 100%  CBQL, GV, NV, HSSV được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

100% CBQL, GV, NV, CB Công đoàn, GV làm Bí thư Đoàn Thanh niên, GV làm Tổng phụ trách Đội trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học.

Có ít nhất 95% trường học đạt tiêu chuẩn trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Để thực hiện thành công nhiệm vụ này Sở GD&ĐT Gia Lai đặt ra 5 giải pháp.

Tuyên truyền nâng cao nội dung nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học; Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học; Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử; Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm