rssheader

31/10/2020

Duy trì sĩ số HS: Chủ lực thực hiện vẫn là ngành GD&ĐT

Lập Phương - 20/03/2017, 11:39 GMT+07 | Giáo dục
Duy trì sĩ số HS: Chủ lực thực hiện vẫn là ngành GD&ĐT

Theo thông báo này, ông Lê Duy Định nhấn mạnh: UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị chỉ đạo công tác duy trì sĩ số học sinh, đề nghị bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường cần đưa công tác này khi họp giao ban huyện ủy, thị ủy, UBND huyện, UBND thị xã để các cấp ủy chỉ đạo các địa phương, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm phối hợp với nhà trường trong việc duy trì sĩ số học sinh.

Các đơn vị cần lập danh sách những học sinh có nguy cơ bỏ học, báo cáo thị ủy, huyện ủy để chỉ đạo giải quyết nhưng chủ lực thực hiện vẫn là ngành GD&ĐT, là nhà trường, giáo viên. Nhà trường cần cử mỗi giáo viên giúp đỡ từ 1 - 2 em.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp, quan tâm đến học sinh, đặc biệt là các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh yếu kém, động viên, khích lệ, phụ đạo thêm để các em hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Ông Lê Duy Định yêu cầu các đơn vị ở phía Đông Nam của tỉnh có tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số khá cao cần nắm được đặc thù học sinh dân tộc, để huy động học sinh ra lớp đạt chỉ tiêu.

Phó Giám đốc Sở nhấn mạnh: Duy trì sĩ số học sinh là nhiệm vụ quan trọng bắt buộc phải thực hiện, là công việc thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi mỗi đơn vị, cá nhân rút ra các biện pháp cụ thể để thực hiện. Cần huy động nguồn lực của cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm