rssheader

21/10/2020

Cuộc đua để nâng chất lượng

Thần Kỳ - 12/02/2018, 09:00 GMT+07 | Giáo dục
Cuộc đua để nâng chất lượng

Theo đánh giá của Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH), đây là những kết quả đáng khích lệ, tạo đà cho sự nghiệp đổi mới, nâng cao chất lượng GDNN trong những năm tiếp theo.

Đào tạo đi vào thực chất

Thông tin về kết quả hoạt động năm 2017, TS Trương Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN, cho biết:

Năm 2017 là năm đầu tiên Bộ LĐ-TB&XH thực hiện thống nhất quản lý Nhà nước về GDNN và triển khai đào tạo theo Luật GDNN. Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về GDNN, Tổng cục GDNN đã tham mưu, trình Bộ LĐ-TB&XH, trình Chính phủ ban hành kịp thời các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật GDNN. Xây dựng và trình Chính phủ Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”...

Công tác tuyển sinh, năm 2017 ước đạt 2,2 triệu người, trong đó tuyển sinh trình độ cao đẳng và trung cấp là 540 nghìn người, sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng khoảng 1.660 nghìn người. Công tác đào tạo được các cơ sở GDNN triển khai theo hướng đổi mới chương trình và phương thức đào tạo.

Nội dung, chương trình đào tạo được xây dựng với sự tham gia của các doanh nghiệp, quá trình đào tạo được gắn kết với các doanh nghiệp bảo đảm cho học sinh, sinh viên có những kiến thức kỹ năng bám sát yêu cầu của người sử dụng lao động, khoa học công nghệ. Xuất hiện ngày càng nhiều mô hình đào tạo đạt chất lượng hiệu quả cao, cam kết trả lại học phí nếu đào tạo không có việc làm và thu nhập thỏa đáng...

“Nhìn lại năm 2017, có thể khẳng định chất lượng GDNN bước đầu đã có chuyển biến tích cực, từng bước được cải thiện, một số lĩnh vực đã tiếp cận trình độ của khu vực và thế giới. Chất lượng, kỹ năng của nguồn nhân lực qua GDNN đã dần từng bước bắt kịp với thị trường lao động và tham gia vào hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân, đảm nhận được các vị trí, công việc phức tạp” - TS Trương Anh Dũng nhấn mạnh.

Chất lượng là mục tiêu hàng đầu

Cũng theo TS Trương Anh Dũng, năm 2018, Tổng cục GDNN đặt ra chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể về tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp cho 2,21 triệu người; trong đó 25% trình độ cao đẳng, trung cấp; phấn đấu 75% - 80% người tốt nghiệp có việc làm mới hoặc tiếp tục nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn.

Để hoàn thành các nhiệm vụ này, Tổng cục GDNN đã đề ra một số giải pháp trọng tâm như: Đẩy mạnh tổ chức thực hiện pháp luật góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về GDNN; Tăng cường và đổi mới công tác truyền thông, tuyên truyền, hướng nghiệp nhằm nâng cao nhận thức của người dân, xã hội về GDNN.

Đánh giá cao vai trò của báo chí, truyền thông đã cùng đồng hành và góp phần cùng với ngành GDNN hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra, PGS.TS Nguyễn Hồng Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN cho biết: Trong năm 2018, ngoài những nhiệm vụ trọng tâm của ngành, còn có nhiệm vụ quan trọng là tuyên truyền.

Để kế hoạch tuyên truyền được tiến hành hiệu quả và đồng bộ, Tổng cục trưởng đề nghị “đặt hàng” với các cơ quan báo chí và phóng viên, cùng xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể. Tổng cục GDNN sẽ tổng hợp các ý kiến đóng góp, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tổng thể để tuyên truyền GDNN năm 2018 đạt được hiệu quả cao nhất.

“Làm tốt công tác tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp theo phương châm lấy chất lượng và hiệu quả là mục tiêu hàng đầu, không chạy theo số lượng chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức đào tạo gắn với nhu cầu việc làm của người học và nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp...” - TS Trương Anh Dũng nêu rõ.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm