rssheader

29/09/2020

Bổ sung giáo viên làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường

Hải Bình - 04/07/2019, 13:12 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2021 có 100% trường học trên địa bàn tỉnh giảng dạy kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa phù hợp với mục tiêu yêu cầu của từng cấp học;

100% trường học có đủ giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân, môn pháp luật đúng chuyên môn được đào tạo;

100% trường học, cơ sở giáo dục có thư viện, tủ sách pháp luật, thiết bị phục vụ công tác dạy và học môn Giáo dục công dân, môn Pháp luật của giáo viên và học sinh;

100% học sinh, sinh viên trong nhà trường được tuyên truyền phố biến, giáo dục pháp luật.

Tổ chức dạy và học kiến thức pháp luật phù hợp ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo. Nâng cao chất lượng các hình thức giáo dục ngoại khóa, các hoạt động giáo dục pháp luật ngoài giờ lên lớp.

Theo kế hoạch này, các cơ sở giáo dục sẽ tổ chức thường xuyên hoạt động giáo dục pháp luật ngoại khóa thông qua các hình thức như: tuyên truyền miệng, phát hành tài liệu, xây dựng tủ sách pháp luật, thi tìm hiểu, tư vấn pháp luật, lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các đợt sinh hoạt chính trị, ngoại khóa.

Tuyên truyền, phổ biến thông qua hệ thống thông tin đại chúng của địa phương, nhà trường. Xây dựng trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật trên website của nhà trường, sử dụng các phương tiện để truyền tải kịp thời các quy định pháp luật cũng như tình hình pháp luật giáo dục đến từng đối tượng.

Bổ sung số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường. Bố trí đủ giảng viên, giáo viên được đào tạo đúng chuyên ngành hoặc được bồi dưỡng cơ bản về pháp luật đế giảng dạy pháp luật. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo.

Bổ sung kịp thời tài liệu, thiết bị phục vụ công tác dạy và học pháp luật trong nhà trường. Biên soạn nội dung các tờ rơi, sách hỏi đáp pháp luật bỏ túi, xây dựng phần mềm hồ trợ dạy và học, tổ chức các cuộc đố vui pháp luật.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm