rssheader

21/04/2021

Bình Dương: Phấn đấu 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế

Hải Bình - 25/10/2019, 16:12 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương, năm học 2018-2019 tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế HSSV là 96, 89%, so với năm học trước tăng 1,25%.

Tỷ lệ đó đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho HSSV nói riêng và cộng đồng nói chung.

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số cơ sở giáo dục, đơn vị trường học số HSSV tham gia BHYT chưa cao.

Để triển khai thực hiện tốt công tác BHYT của đối tượng HSSV và để đạt chỉ tiêu 100% HSSV trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT, Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị trực thuộc trong năm học 2019-2020, triển khai thực hiện một số công việc tập trung vào các nội dung, cụ thể như sau:

Đối với phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một: Trưởng phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường tiểu học, THCS trên địa bàn xây dựng kế hoạch triển khai công tác BHYT học sinh với yêu cầu 100% học sinh tham gia BHYT trong năm học 2019-2020.

Thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh, tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho học sinh và cha mẹ học sinh về mục đích, ý nghĩa; chính sách, pháp luật của Nhà nước về việc tham gia BHYT.

Các đơn vị trường học chủ động phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội của địa phương rà soát danh sách học sinh đã tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác tại địa phương để cập nhật vào danh sách.

Đối với các đơn vị trường học có tỷ lệ HSSV tham gia BHYT đạt thấp trong năm học 2018-2019, phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và có biện pháp chỉ đạo các trường học trên địa bàn tổ chức thực hiện sao cho bảo đảm tỷ lệ 100% học sinh tham gia BHYT trong năm học 2019-2020.

Hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS có trách nhiệm chính trong việc triển khai thực hiện công tác BHYT của học sinh tại đơn vị.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học thuộc tỉnh, trường THPT, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, thị xã, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh: Sở GD&ĐT yêu cầu lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả công tác BHYT cho HSSV tại đơn vị. Tăng cường công tác tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh về mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHYT.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm