rssheader

26/09/2020

Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành mức học phí mới

Lập Phương - 27/07/2017, 19:40 GMT+07 | Giáo dục
Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành mức học phí mới

Cụ thể, quy định mức thu học phí từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu như sau:

Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2017 – 2018 (đơn vị: ngàn đồng/tháng/trẻ, học sinh):

Từ năm học 2018 - 2019 trở đi, căn cứ chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo, ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh mức học phí mới phù hợp với tình hình thực tế của địa phương trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Trường hợp mức học phí không thay đổi thì tiếp tục áp dụng mức thu được quy định tại nghị quyết này.

Mức thu học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ trung cấp, cao đẳng công lập tại các cơ sở đào tạo chưa tự bảo đàm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư (đơn vị: 1.000 đồng/tháng/học sinh,sinh viên):

Mức thu học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ trung cấp, cao đẳng công lập tại các đơn vị tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư:

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm