rssheader

27/09/2021

5 chương trình đào tạo của HSU đạt chứng nhận ACBSP lần 2

19/02/2020, 16:51 GMT+07 | Giáo dục
5 chương trình đào tạo của HSU đạt chứng nhận ACBSP lần 2

Các chương trình này đều đạt 6 tiêu chuẩn kiểm định ACBSP gồm: lãnh đạo (leadership), hoạch định chiến lược (strategic planning), tập trung vào các bên có lợi ích liên quan và sinh viên (student and stakeholder focus), công cụ phân tích hiệu quả hoạt động và việc học của sinh viên (measurement and analysis of student learning and performance), tập trung vào Khoa và nhân viên (faculty and staff focus), tiến trình quản lý kinh doanh giáo dục (educational and business process management).

PGS. TS Nguyễn Ngọc Vũ – Phó Hiệu trưởng đồng thời là Trưởng Ban Dự án ACBSP của HSU cho biết, theo sự công nhận này, Khoa Kinh tế và Quản trị HSU sẽ tiếp tục cải tiến chất lượng đào tạo với sự tham gia đánh giá của các bên liên quan: cựu sinh viên, cộng đồng doanh nghiệp... đồng thời gia tăng chất lượng và số lượng đội ngũ nhân sự.

Tiếp theo, Khoa Kinh tế và Quản trị HSU sẽ gửi các báo cáo thể hiện đầy đủ các tiêu chuẩn kiểm định và dẫn chứng do ACBSP đưa ra vào năm 2021 và 2023 để tiếp tục được Tổ chức ACBSP công nhận đến năm 2025. Các báo cáo này sẽ thể hiện quá trình cải thiện liên tục chất lượng giảng dạy và học tập cho 5 chương trình kiểm định của Khoa Kinh tế và Quản trị HSU.

PGS. TS Nguyễn Ngọc Vũ – Phó Hiệu trưởng và GS.TS Franco Gandolfi – Trưởng Khoa Kinh tế và Quản trị HSU vinh danh các thầy, cô thành viên Ban Dự án ACBSP. 

Trước đó, năm 2015, HSU là trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam được ACBSP kiểm định và công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục đối với 5 chương trình đào tạo kể trên. Việc trở thành thành viên và nhận được sự công nhận của ACBSP là cơ hội giúp các chương trình đào tạo của HSU không ngừng cải tiến theo hướng tiệm cận với chuẩn đào tạo của các trường Đại học uy tín trên thế giới.

Bằng cấp chương trình đào tạo được ACBSP kiểm định giúp nâng cao cơ hội việc làm đối với sinh viên, tạo dựng niềm tin đối với nhà tuyển dụng, đồng thời giúp sinh viên có thể theo học các chương trình bậc cao hơn tại các trường Đại học uy tín trên thế giới.

ACBSP là một tổ chức kiểm định chuyên ngành có sứ mệnh đánh giá chất lượng và tính chính trực của chương trình đào tạo có cấp bằng về kinh doanh. Tại Hoa Kỳ, ACBSP và AACSB là hai tổ chức kiểm định chuyên ngành kinh doanh có giá trị và uy tín nhất. Để được chứng nhận chất lượng ACBSP, các trường Đại học thường phải vượt qua các thủ tục và quy trình kiểm định chặt chẽ, trong đó gồm: cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo, quy trình quản lý, chất lượng đầu ra, dịch vụ hỗ trợ sinh viên...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm