rssheader

27/11/2020

3 môn kiểm tra học kỳ 1 ở THPT theo đề chung của Sở GD&ĐT

Hải Bình - 22/10/2019, 14:07 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Các bộ môn còn lại, nhà trường xây dựng ma trận đề theo định hướng chung toàn tỉnh và tự tổ chức kiểm tra, phối hợp hình thức kiểm tra trắc nghiệm và tự luận trong các bài kiểm tra định kỳ, đảm bảo không được 100% trắc nghiệm.

Thời gian kiểm tra đề chung của Sở: học kì I từ ngày 18/12/2019 đến ngày 21/12/2019; học kì II từ ngày 6/5/2020 đến ngày 9/5/2020.

Căn cứ vào tình hình thực tế, các phòng GD&ĐT quy định kiểm tra học kỳ đề chung của phòng hoặc của trường trên tinh thần 1 đề chung cho toàn khối, hướng đề mở, nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

Cũng liên quan đến kiểm tra, đánh giá, Sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu thực hiện đổi mới hình thức và phương thức kiểm tra, đánh giá. Trong đó, chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh. Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh:

Kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học, giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và nhận xét, góp ý lẫn nhau của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh và cộng đồng. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét đúng/sai, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh.

Đối với học sinh có kết quả bài kiểm tra định kì không phù hợp với những nhận xét trong quá trình học tập (quá trình học tập tốt nhưng kết quả kiểm tra quá kém hoặc ngược lại), giáo viên cần tìm hiểu rõ nguyên nhân, nếu thấy cần thiết và hợp lí thì có thể cho học sinh kiểm tra lại (phải đảm bảo công bằng, khách quan và trung thực, không bệnh thành tích hoặc tiêu cực)...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm