rssheader

04/08/2021

​Có thể quy định “mở” về thời điểm thu các khoản thu trong năm học

Hải Bình - 01/08/2019, 14:23 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện các khoản thu phải theo đúng nội dung, định mức theo quy định hiện hành; phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, thu nhập trên từng địa bàn; sử dụng đúng mục đích và hiệu quả; mở sổ theo dõi thu, chi, thực hiện công tác kế toán theo quy định.

Các khoản thu phải được trực tiếp Hiệu trưởng trường triển khai và công khai rộng rãi đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh (CMHS) trường. Cần phân biệt rõ khoản thu theo quy định, đóng góp tự nguyện, thỏa thuận, thu hộ. Thông báo các khoản thu phải được mẫu hóa thống nhất toàn trường và do Hiệu trưởng nhà trường ký tên đóng dấu xác nhận để gửi cho CMHS biết.

Các khoản thu thỏa thuận: Phải lập dự toán thu, chi rõ ràng, chi tiết; có văn bản thỏa thuận thống nhất giữa nhà trường và Ban đại diện CMHS trường sau khi được sự đồng thuận từ CMHS các lớp, phiên họp hội đồng trường,...

Các trường cũng được yêu cầu thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng thu và thu chi tài chính theo quy định.

Tổ chức thu các khoản thu thực hiện tại bộ phận tài vụ; không giao cho giáo viên dạy lớp thu các khoản thu từ học sinh, CMHS, các tổ chức, cá nhân.

Tùy theo điều kiện, Sở GD&ĐT cho phép các trường có thể quy định “mở” về thời điểm thu, không gộp các khoản thu và đóng góp tập trung vào đầu năm để không gây khó khăn cho CMHS.

Khuyến khích các trường có điều kiện phối hợp với ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian để triển khai thực hiện các khoản thu theo phương thức không dùng tiền mặt (ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thiết bị chấp nhận thẻ) và thông tin đến CMHS. học sinh, các tổ chức, cá nhân để biểt và thực hiện.

Ngoài các khoản thu theo hướng dẫn của Sở, các trường không được tự ý đặt ra các khoản thu để thu thêm từ CMHS, học sinh dưới bất kỳ hình thức nào khác.

Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về thực hiện các khoản thu của đơn vị theo hướng dẫn; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các khoản thu và xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có).

Sở GD&ĐT sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác chỉ đạo của phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố; tổ chức triển khai, thu, quản lý và sử dụng của các trường.

Xử lý nghiêm theo quy định đối với tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có), nhất là người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quán lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn đã để xảy ra tình trạng lạm thu.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm