#giáo dục đạo đức

137 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa ITN.

Sức mạnh tổng hợp

GD&TĐ - Trong những năm qua, Chính phủ, ngành Giáo dục luôn quan tâm đến công tác giáo dục đạo đức cho học sinh và phòng chống bạo lực học đường.
Hành trang vào đời cho học sinh là hoài bão vươn lên và lý tưởng sống cao đẹp.

Hành trang cho trò là hoài bão vươn lên

GD&TĐ - Giáo dục đạo đức, lối sống cho HS bằng việc trang bị cho các em hành trang vào đời là những giá trị cốt lõi, cao đẹp trong cuộc sống hàng ngày.
Giờ học Ngữ văn của học sinh Trường THPT Hoàng Cầu. Ảnh: ITN

Dẫn dắt qua từng bài học, tình huống

GD&TĐ - Trong Chương trình giáo dục phổ thông mới, giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh được thực hiện thông qua tất cả môn học, hoạt động giáo dục.