#giãn cách xã hội

466 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Hãy lên tiếng mạnh mẽ hơn...

GD&TĐ - Đại dịch Covid-19 đã tác động đến mọi mặt của xã hội, thậm chí tại nhiều gia đình bạo lực có xu hướng tăng mạnh, làm tổn hại về thể chất, tinh thần và tâm lý của nạn nhân, không chỉ trước mắt và cả về lâu dài.
Người lao động trở về quê tránh dịch. Ảnh minh họa/INT

Đất lành chim đậu...

GD&TĐ - Có câu “đất lở chim bay, đất lành chim đậu” - nếu công nhân, lao động thấy an toàn, có lợi ích thì tự họ sẽ ở lại.