GDP 6 tháng tăng 6,16%

GDP 6 tháng tăng 6,16%
GDP 6 tháng tăng 6,16% ảnh 1
Năm 2009 là năm được đánh giá là thành công của Chính phủ trong chỉ đạo phòng ngừa tái lạm phát cao trở lại (ảnh:gdtd.vn).

Năm 2010 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010) và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010). Thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2010 sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục duy trì ổn định kinh tế, chính trị, xã hội và các tiền đề cho phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Theo Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm năm 2010, kinh tế xã hội nước ta vẫn đang trên đà phục hồi nhanh và phát triển theo hướng tích cực với tăng trưởng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực.

Cụ thể, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2010 tăng 5,83% so với cùng kỳ năm 2009, ước tính quý II/2010 tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước và bằng 109,8% tốc độ tăng trường quý I/2010.

Tính chung 6 tháng đầu năm, GDP tăng 6,16% so với cùng kỳ năm trước và tăng đều ở cả 3 khu vực. Khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 3,31%, đóng góp 0,59 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,5%, đóng góp 2,63 điểm phần trăm. Khu vực dịch vụ tăng 7,05%, đóng góp 2,94 điểm phần trăm.

Tốc độ tăng GDP 6 tháng đầu năm theo xu hướng mức tăng quý sau cao hơn quý trước, và tăng cả ở 3 khu vực cho thấy nền kinh tế nước ta đang phục hồi nhanh và có khả năng đạt mức tăng trưởng cao hơn trong thời gian tới.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2010 tăng 0,22% so với tháng trước, các nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng cao hơn mức chung là: đồ uống và thuốc lá tăng 0,62%; bưu chính viễn thông tăng 0,49%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,48%; hàng hóa, dịch vụ ăn uống tăng 0,37% (lương thực giảm 0,83%, thực phẩm tăng 0,71%); văn hóa, giải trí tăng 0,36%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,33%; giáo dục tăng 0,09%...

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2010 tăng 8,69% so với cùng kỳ năm trước và tăng 4,78% so với tháng 12/2009. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm tăng 8,75% so với bình quân 6 tháng đầu năm năm 2009.

Năm 2009 là năm được đánh giá là thành công của Chính phủ trong chỉ đạo phòng ngừa tái lạm phát cao trở lại khi giữ được mức lạm phát không cao, theo đó chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân mỗi tháng trong quý I và quý II đều ở mức 0,44%. Sang năm 2010, tuy chỉ số giá tiêu dùng quý I có biểu hiện tăng cao trở lại ở mức tăng bình quân tháng là 1,35%, nhưng sang quý II mức tăng bình quân tháng đã giảm xuống còn 0,21%, bằng 15,6% mức tăng bình quân tháng trong quý I/2010 và bằng một nửa mức tăng bình quân tháng trong quý II/2009. Điều này cho thấy các chính sách bình ổn giá của Chính phủ đã phát huy tác dụng.

Trong năm 2009 – 2010, cả nước có 910,9 nghìn thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phố thông và 134,2 nghìn thí sinh dự thi tốt nghiệp hệ bổ túc trung học phổ thông. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp phổ thông đạt 92,6%, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ bổ túc trung học phố thông đạt 66,4%. Tính đến tháng 6/2010, cả nước có 52/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và 61/63 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Cũng trong năm 2009, cả nước có 1796,2 nghìn sinh viên đại học và cao đẳng (đạt 209 sinh viên/vạn dân), tăng 4,5% so với năm học trước; 699,7 nghìn học sinh trung cấp chuyên nghiệp, tăng 11,3%; 65,1 nghìn giáo viên đại học và cao đẳng, tăng 7,4%; 18 nghìn giáo viên trung cấp chuyên nghiệp, tăng 7,1%.

Quang Anh