Dự kiến đầu năm học mới sẽ ban hành phương án thi tốt nghiệp THPT từ 2025

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Bộ GD&ĐT đã có phân tích, đánh giá góp ý của xã hội để hoàn thiện Phương án thi tốt nghiệp THPT từ 2025, dự kiến ban hành đầu năm học mới.
Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh tư liệu.
Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh tư liệu.

Thực hiện Kết luận số 563/TB-ĐGS ngày 28/7/2023 của Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”, Chính phủ đã có báo cáo tiếp thu, giải trình.

Liên quan đến phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, báo cáo của Chính phủ cho biết:

Sau khi ban hành Chương trình GDPT 2018, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GD&ĐT nghiên cứu, đề xuất từ rất sớm các phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 theo hướng đánh giá được phẩm chất, năng lực cần thiết đối với người học; bảo đảm thích ứng với những đổi thay trong bối cảnh toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp mới; bảo đảm yêu cầu đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp THPT theo hướng giảm áp lực, tốn kém cho xã hội, mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học theo tinh thần của Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Trong quá trình nghiên cứu, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GD&ĐT chủ động tiếp nhận và ứng dụng những thành tựu và kinh nghiệm tốt của quốc tế trong đổi mới công tác thi tốt nghiệp THPT; kế thừa và phát huy kết quả tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia giai đoạn 2015-2019, kỳ thi tốt nghiệp THPT giai đoạn 2020-2023 và phối hợp với lộ trình đổi mới đánh giá quá trình học tập của học sinh THPT.

Sau ngày 17/5/2023, Bộ GD&ĐT đã có phân tích, đánh giá các góp ý của toàn xã hội để hoàn thiện Phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, dự kiến đầu năm học 2023-2024 sẽ ban hành.

Phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 về cơ bản kế thừa được phương thức và cách thức tổ chức thi như hiện nay, bảo đảm tính đồng bộ về độ tin cậy của kết quả đánh giá để các bên liên quan có thể khai thác, sử dụng cho các mục đích khác nhau (trong đó có các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp thực hiện xét tuyển sinh theo tinh thần tự chủ được Luật Giáo dục Đại học quy định).

Phương thức tổ chức thi chung đề, chung đợt đối với cả môn học bắt buộc và môn học lựa chọn trên phạm vi rộng và cho học sinh tự quyết định chọn môn học để dự thi tốt nghiệp trong các môn học lựa chọn ở trường phổ thông cơ bản đáp ứng được yêu cầu của Chương trình GDPT 2018, phù hợp với cách thức chọn môn học lựa chọn của học sinh.

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ GD&ĐT tiếp tục nghiên cứu, đánh giá để phát huy các ưu điểm của kỳ thi THPT quốc gia và kỳ thi tốt nghiệp để công bố phương án thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình GDPT 2018 theo định hướng, đánh giá đúng năng lực người học, công bằng, công khai, minh bạch, gọn nhẹ, phù hợp với thực tiễn của các địa phương.