Điều kiện thành lập trường, nhà trẻ tư thục

Điều kiện thành lập trường, nhà trẻ tư thục

(GD&TĐ) - lekhanhquyen07@yahoo.com.vn Hỏi: Muốn thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục thì cần những điều kiện gì? Về tài chính có được huy động vốn dưới dạng đóng góp cổ phần không?

Điều kiện thành lập trường, nhà trẻ tư thục ảnh 1

Trả  lời: Theo quy định tại Điều 6 Quy chế Tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục (Ban hành kèm theo Quyết định số   41/2008/QĐ/BGDĐT ngày 25  tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) thì muốn thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục, phải được Uỷ ban nhân dân huyện cho phép thành lập khi bảo đảm các điều kiện sau:

 - Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở  giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã  hội của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em đi học;

- Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và có không quá 15 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;

- Có đủ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên theo tiêu chuẩn quy định tại  Điều14, Điều15 của Quy chế trên (Chủ tịch Hội đồng quản trị; hiệu trưởng nhà trường và giáo viên, nhân viên).

 - Có cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định tại Điều 29 của Quy chế trên. (Nhà trường, nhà trẻ, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu ...).

Về  tài chính, theo quy định tại khoản 3 Điều 26 của Quy chế  trên thì: Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được phép huy động vốn dưới dạng đóng góp cổ phần, góp vốn từ người lao động trong đơn vị, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác thông qua hợp tác, liên kết với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức tài chính, cá nhân trong và ngoài nước. Nội dung huy động vốn dưới dạng cổ phần phải được thể hiện trong Đề án thành lập trường.

GD&TĐ Online

Ảnh minh họa: ITN

'Làng xưa giờ nơi nao?'

GD&TĐ - Làng quê, hồn quê, tình quê trở thành nguồn cảm hứng không bao giờ vơi cạn trong tâm hồn các thi sĩ.
Nguyên mẫu chiếc Anka-3 được Thổ Nhĩ Kỳ công bố.

UCAV Thổ vô hình trước radar

GD&TĐ -Tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ (TAI) vừa chính thức công bố nguyên mẫu máy bay tấn công không người lái tàng hình Anka-3.