Điều kiện để được thành lập nhóm trẻ

GD&TĐ - Hỏi: Xin hỏi điều kiện để được thành lập nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo là gì? - Trương Quỳnh Anh (truongquynhanh***@gmail.com).
Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

* Trả lời:

Nội dung bạn quan tâm, chúng tôi xin được viện dẫn văn bản sau để bạn tham khảo: Theo Điều 12 Điều lệ Trường mầm non (Ban hành kèm theo Quyết định số: 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 7/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT), quy định:

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp phép trên cơ sở có ý kiến bằng văn bản của Phòng GD&ĐT đối với các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

- Tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được cấp có thẩm quyền cho phép thành lập khi đảm bảo các điều kiện sau: Đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các gia đình; Có giáo viên theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 38 của Điều lệ này; Có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho trẻ em và các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu theo quy định tại Điều 31, Điều 32, Điều 33 của Điều lệ này.

* Về thủ tục đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập:

- Tổ chức, cá nhân có hồ sơ đăng ký với UBND cấp xã gồm: tờ trình đề nghị thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến phụ trách cơ sở giáo dục đó;

- Chủ tịch UBND cấp xã tiếp nhận, xem xét hồ sơ và có văn bản gửi phòng giáo dục và đào tạo đề nghị kiểm tra các điều kiện thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

- Phòng GD&ĐT có ý kiến trả lời bằng văn bản gửi Chủ tịch UBND cấp xã. Việc cho phép thành lập hoặc không cho phép thành lập phải được Chủ tịch UBND cấp xã trả lời bằng văn bản trong thời hạn không quá 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Dấu hiệu mãn dục ở nam giới

Dấu hiệu mãn dục ở nam giới

GD&TĐ -  Khác với nữ giới, chức năng sinh sản dừng hoàn toàn khi mãn kinh thì ở đàn ông, chức năng sinh lý giảm dần chứ không hoàn toàn mất hẳn.