Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Điều kiện để được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Sỹ Điền - 06/09/2018, 09:00 GMT+7 | Kết nối
Học sinh dân tộc nội trú trong giờ thực hànhHọc sinh dân tộc nội trú trong giờ thực hành

 * Trả lời: Theo Điều 8 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ “Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” quy định: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Mức trợ cấp một lần được quy định như sau: Mỗi năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được trợ cấp bằng 1/2 (một phần hai) tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: Mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có tại thời điểm chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu.

Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có tháng lẻ thì được tính như sau: Dưới 3 tháng thì không tính; Từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng thì được tính bằng 1/2 năm công tác; Từ trên 6 tháng đến 12 tháng thì được tính bằng 1 năm công tác.

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên, để được hưởng trợ cấp một lần, bạn cần có 2 điều kiện sau: Thứ nhất, nơi bạn công tác phải là vùng được Nhà nước công nhận có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Thứ hai, thời điểm bạn nghỉ hưu bạn vẫn đang trực tiếp giảng dạy tại trường đặc biệt khó khăn đó.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục. Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền(Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: bandocgdtd@gmail.com.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm