Điều chuyển vốn cho Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Đắk Lắk

GD&TĐ - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý điều chuyển 15,066 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương kế hoạch năm 2015 đã bố trí cho Dự án san nền tổng thể khu trung tâm đô thị cơ quan hành chính huyện Krông giai đoạn 1 sang thực hiện Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Lắk.
Điều chuyển vốn cho Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Đắk Lắk

Thời gian thực hiện và giải ngân hết ngày 31/01/2017. Phó Thủ tướng giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xử lý cụ thể theo quy định.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành Dự án để kịp phục vụ điện cho nhân dân đón Tết Nguyên đán năm 2017; quản lý, sử dụng số vốn được điều chuyển nêu trên đúng mục đích, đúng quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung, số liệu đã báo cáo.