Điểm chuẩn Trường ĐH Tài chính - Marketing cao nhất 21,4 điểm

GD&TĐ -Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tài chính - Marketing vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học và Cao đẳng hệ chính quy năm 2018.
Trường ĐH Tài chính- Marketing
Trường ĐH Tài chính- Marketing

Điểm cao nhất trúng tuyển hệ đại học là ngành Kinh doanh quốc tế với mức điểm trúng tuyển là 21,4 điểm.

Ngành có điểm trúng tuyển thấp nhất trong 21 ngành đào tạo của nhà trường là ngành Kế toán khi lấy 16 điểm.

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy:

STT

MÃ ĐKXT

NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐIỂM CHUẨN

TRÚNG TUYỂN

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

1

7220201

Ngôn ngữ Anh

18,81

D01 (điểm môn thi tiếng Anh nhân hệ số 2)

2

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

19,7

A00, A01, D01, D96

3

7340101

Quản trị kinh doanh

19,8

4

7340301C

Kế toán

16,0

5

7340201C

Tài chính – Ngân hàng

16,0

6

7340116

Bất động sản

18,0

7

7340301Q

Kế toán

16,0

8

7340115C

Marketing

19,0

9

7340120C

Kinh doanh quốc tế

19,0

10

7810202

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

19,3

11

7340405

Hệ thống thông tin quản lý

17,5

12

7340120Q

Kinh doanh quốc tế

18,5

13

7340101C

Quản trị kinh doanh

17,5

14

7340201

Tài chính - Ngân hàng

18,9

15

7340301

Kế toán

19,4

16

7340115Q

Marketing

18,5

17

7810201

Quản trị khách sạn

20,2

18

7340120

Kinh doanh quốc tế

21,4

19

7810201C

Quản trị khách sạn

17,0

20

7340115

Marketing

21,0

21

7340101Q

Quản trị kinh doanh

18,5

Điểm chuẩn trúng tuyển nêu trên là tổng điểm thi của 3 môn thi/bài thi trong tổ hợp xét tuyển (kể cả ngành tuyển có quy định nhân hệ số và không nhân hệ số đối với điểm các môn thi), sau khi quy đổi về thang điểm 30, được làm tròn đến hai chữ số thập phân và đã bao gồm điểm ưu tiên thuộc tất cả các khu vực, các nhóm đối tượng theo quy định hiện hành. Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng chung cho các tổ hợp xét tuyển của ngành.

Điểm ưu tiên được tính theo Quy chế tuyển sinh hiện hành, cụ thể: mức chênh lệch điểm chuẩn trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm, đối với thang điểm 10.

Điểm chuẩn trúng tuyển cao đẳng hệ chính quy:

a.     Đối với xét tuyển theo kết quả học tập THPT:

STT

MÃ ĐKXT

NGÀNH ĐÀO TẠO

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN

1

6340101

Kinh doanh thương mại

A00, A01, D01, D96, C00, D78

5,00đ

2

6340116

Marketing

3

6340202

Tài chính – Ngân hàng

4

6340302

Kế toán doanh nghiệp

5

6340404

Quản trị kinh doanh

6

6810201

Quản trị khách sạn

Điểm chuẩn trúng tuyển nêu trên là điểm trung bình cộng của các môn học năm lớp 12 THPT trong tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên thuộc tất cả các khu vực, đối tượng theo quy định hiện hành. Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng chung cho các tổ hợp xét tuyển của ngành.

Điểm ưu tiên được tính theo Quy chế tuyển sinh hiện hành, cụ thể: mức chênh lệch điểm chuẩn trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm đối với thang điểm 10.

b.     Đối với xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2018:

STT

MÃ ĐKXT

NGÀNH ĐÀO TẠO

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN

1

6340101

Kinh doanh thương mại

A00, A01, D01, D96, C00, D78

10,00đ

2

6340116

Marketing

3

6340202

Tài chính – Ngân hàng

4

6340302

Kế toán doanh nghiệp

5

6340404

Quản trị kinh doanh

6

6810201

Quản trị khách sạn

Đồng Nai sẽ đấu giá hơn 77 ha đất

Đồng Nai sẽ đấu giá hơn 77 ha đất

GD&TĐ - Với diện tích hơn 77 ha, từ nay đến hết năm 2023, Đồng Nai sẽ đấu giá quyền sử dụng 36 khu đất. Ước tính, tổng giá trị khoảng 781 tỷ đồng.