Dân chơi không sợ tuyết rơi

Mưa rơi nhằm nhò gì, bây giờ phải thêm cả ‘tuyết rơi’ mới là điều kiện thử thách ‘dân chơi"!
Dân chơi không sợ tuyết rơi
Dân chơi không sợ tuyết rơi  ảnh 1Dân chơi không sợ tuyết rơi  ảnh 2Dân chơi không sợ tuyết rơi  ảnh 3Dân chơi không sợ tuyết rơi  ảnh 4Dân chơi không sợ tuyết rơi  ảnh 5Dân chơi không sợ tuyết rơi  ảnh 6Dân chơi không sợ tuyết rơi  ảnh 7Dân chơi không sợ tuyết rơi  ảnh 8Dân chơi không sợ tuyết rơi  ảnh 9Dân chơi không sợ tuyết rơi  ảnh 10Dân chơi không sợ tuyết rơi  ảnh 11Dân chơi không sợ tuyết rơi  ảnh 12
Theo Dân Việt