Đại học GTVT tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến

GD&TĐ - Sáng 24/3 tại Hà Nội, Trường Đại học Giao thông Vận tải (GTVT) tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015.
Đại học GTVT tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến

Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả, thành tích của tập thể, cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên của trường trong 5 năm và tuyên dương các điển hình tiên tiến xuất sắc của trường trong thời gian qua, phát động phong trào thi đua yêu nước của toàn thể CB, GV, CNV của trường giai đoạn 2015 - 2020.

Đại học GTVT là một trường đại học lớn, có uy tín trong đào tạo, NCKH. Bên cạnh việc đảm bảo tốt các nhiệm vụ đào tạo, NCKH... thì công tác thi đua, khen thưởng trong nhà trường luôn được coi là một yếu tố tác động để nâng cao hiệu quả các hoạt động chuyên môn.

Với nhiệm vụ đặt ra hàng đầu của các phong trào thi đua là “Thi đua dạy tốt, học tốt” trên cơ sở đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Công tác thi đua khen thưởng đã góp phần động viên đông đảo CB, GV, CNV nỗ lực trong công việc, đoàn kết xây dựng nhà trường và được coi như một trong những biện pháp quan trọng của công tác quản lý nhà trường.

Hội nghị đã chỉ ra bên cạnh những thành tích lớn cũng còn những vấn đề đặt ra, đồng thời đề ra phương hướng và nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015 – 2020, trước yêu cầu cần có những thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân đã được tôn vinh và trao tặng các phần thưởng ghi nhận những đóng góp trong phong trào thi đua 5 năm qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ