Đà Nẵng tăng chi giải quyết bài toán môi trường

GD&TĐ - Sáng 10/7, tiếp tục kỳ họp thứ 11, HĐND TP Đà Nẵng Khóa IX với nhiều thảo luận liên quan đến phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, trong đó nhiều đại biểu quan tâm đến các vấn đề liên quan đến môi trường, giải quyết bài toán về môi trường và các giải pháp hướng đến mục tiêu Thành phố môi trường giai đoạn 2020 – 2025.
Kỳ họp thứ 11 HDND TP Đà Nẵng khóa IX diễn ra trong 3 ngày, 9-10-11/7.
Kỳ họp thứ 11 HDND TP Đà Nẵng khóa IX diễn ra trong 3 ngày, 9-10-11/7.

Trong phiên làm việc, ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng đã chỉ ra những vấn đề phát sinh, tồn tại, khó khăn, vướng mắc. Để đặt ra câu hỏi liệu Đà Nẵng có đạt được mục tiêu Thành phố môi trường vào năm 2025 hay không ? Đại diện Sở TN&MT nêu rõ những tồn tại, hạn chế, trong đó phải kể đến việc Quy hoạch chưa tuân thủ nghiêm các quy chuẩn bảo vệ môi trường; Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kinh tế thiếu đồng bộ; Công tác dự báo, quy hoạch thiếu dài hạn; Năng lực quản lý hạn chế và Nguồn tài chính chưa tương xứng.

Ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN&MT phát biểu trong phiên làm việc.

Theo ông Hùng, hiện nay để thực hiện mục tiêu giai đoạn 2020-2025 cần chi phí rất lớn, để đáp ứng các quy định về môi trường, cần đầu tư hạ tầng phục vụ công tác thu gom, vận chuyển, xử lí rác thải ; Đầu tư, cải tạo các hệ thống thoát nước, xử lí nước thải đô thị…

Về ngân sách chi cho sự nghiệp môi trường giai đoạn tới sẽ tăng đáng kể: “Ước tính chi phí sự nghiệp môi trường giai đoạn 2020 – 2025 là trên 2900 tỷ đồng, so với giai đoạn 2015-2020 sẽ tăng tới 200 %”. – Ông Hùng nhấn mạnh.

Phía Sở TN&MT cũng đưa ra những giải pháp để đảm bảo thực hiện mục tiêu giai đoạn 2020-2025, trong đó có việc Xây dựng quy định về nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường; Ưu tiên bố trí các nguồn lực đầu tư phát triển để sớm triển khai hạ tầng kỹ thuật liên quan đến môi trường; Bố trí tăng ngân sách dành cho môi trường giai đoạn sau 2020 đảm bảo >2%; Tăng nguồn thu từ phí BVMT để đảm bảo các hạng mục chi đầu tư trở lại…

Để giải quyết những vướng mắc môi trường mà thành phố đang gặp phải, ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cũng có phát biểu ở cuối phiên làm việc, ông Trung nhấn mạnh cần phải có lộ trình, và thực hiện đúng lộ trình, đặc biệt trong việc giải quyết liên quan đến bãi rác Khánh Sơn.