Công chức ở trường tiểu học có được hưởng phụ cấp công vụ?

Công chức ở trường tiểu học có được hưởng phụ cấp công vụ?

(GD&TĐ) - Hỏi: Theo quyết định số 655/ QĐ- TCCQ ngày 15 tháng 6 năm 1999 của Ban tổ chức chính quyền tỉnh Quảng Ngãi, tôi được bổ nhiệm vào ngạch công chức; mã ngạch 06.032 mà tôi không được hưởng phụ cấp công vụ theo Nghị định 57/ 2011 ngày 7/7 /2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ. Nếu không được thì tôi được xếp vào công chức gì? – Nguyễn Tần Ninh- trường tiểu học số 2 Tịnh Bình, tỉnh Quảng Ngãi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

* Trả lời:
Ngày 07/07/2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 57/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ. Nghị định này quy định về chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang.

Tuy nhiên, tại điểm b, khoản 1, điều 2 Nghị định này quy định, đối tượng được áp dụng chế độ phụ cấp công vụ là công chức theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức và các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức (không bao gồm công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập).

Theo thư bạn gửi cho chúng tôi, hiện bạn đang làm việc tại trường tiểu học do đó bạn là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Còn nếu bạn làm công tác quản lý (hiệu trưởng hoặc hiệu phó) thì trường hợp của bạn được gọi là công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý sự nghiệp công lập.

Như vậy trường hợp của bạn không được hưởng phụ cấp công vụ theo Nghị định 57/2011/NĐ-CP ngày 7/7/2011 của Chính phủ là đúng với văn bản chính sách hiện hành.

GD&TĐ Online

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ