Công bố bản đồ điện tử mới về giáo dục, khoa học công nghệ

Công bố bản đồ điện tử mới về giáo dục, khoa học công nghệ

(GD&TĐ) - Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của LHQ (UNESCO) vừa công bố các tập bản đồ điện tử mới với 3 chủ đề nổi bật là nghiên cứu và phát triển thực nghiệm, học sinh ngoài trường học và bình đẳng giới trong giáo dục.

Công bố bản đồ điện tử mới về giáo dục, khoa học công nghệ ảnh 1

Các tập bản đồ điện tử trực tuyến này bao gồm các dữ liệu và các chỉ số chính xác từ cơ sở dữ liệu toàn cầu của Viện Thống kê UNESCO (UIS),có thể tương tác lẫn nhau. Người sử dụng có thể truy cập tự do và dễ dàng.

Đặc biệt là tập bản đồ điện tử về học sinh ngoài trường học cung cấp con đường giáo dục của các trẻ em trai và gái  ở hơn 200 nước thông qua các chỉ số về tất cả các cấp học. Tập bản đồ này cho thấy thế giới vẫn còn 61 triệu trẻ em độ tuổi học sinh tiểu học  và 71 triệu trẻ em độ tuổi trung học không được đến trường.

Nhờ các dữ liệu mới nhất được UIS cập nhật hàng năm, các tập bản đồ điện tử trực tuyến của UNESCO là nguồn dữ liệu mạnh và chính xác để các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách, các nhà báo và các nhà giáo có thể sử dụng trong các nghiên cứu và hoạch định các chính sách thích hợp.
 

Lập Phương