#chuyển đổi cơ cấu cây trồng

5 kết quả phù hợp

Xã Minh Châu (huyện Diễn Châu, Nghệ An) sáp nhập từ 3 xã Diễn Minh, Diễn Thắng, Diễn Bình. Ảnh: Sách Nguyễn

Nghệ An: Triển khai Nghị quyết vào thực tế, phát triển kinh tế xã hội bền vững

GD&TĐ - Cấp ủy các Đảng bộ cơ sở ở Nghệ An đang xây dựng nhiều kế hoạch, chương trình hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Trong đó, đối với các huyện miền núi, nông thôn, đạt mục tiêu nông thôn mới, phát triển kinh tế địa phương nói chung, giảm tỷ lệ hộ nghèo nói riêng được đưa vào nhiệm vụ trọng tâm.