#chương trình sách giáo khoa

7 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa.

Không để 'ăn đong'

GD&TĐ - Theo lộ trình, năm học 2023 - 2024, Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới được triển khai với lớp 4, lớp 8 và lớp 11.