Chùm ảnh rực rỡ lễ hội hóa trang Carnival 2024 ở Brazil
Chùm ảnh rực rỡ lễ hội hóa trang Carnival 2024 ở Brazil
Chùm ảnh rực rỡ lễ hội hóa trang Carnival 2024 ở Brazil
Chùm ảnh rực rỡ lễ hội hóa trang Carnival 2024 ở Brazil
Chùm ảnh rực rỡ lễ hội hóa trang Carnival 2024 ở Brazil
Chùm ảnh rực rỡ lễ hội hóa trang Carnival 2024 ở Brazil
Chùm ảnh rực rỡ lễ hội hóa trang Carnival 2024 ở Brazil
Chùm ảnh rực rỡ lễ hội hóa trang Carnival 2024 ở Brazil
Chùm ảnh rực rỡ lễ hội hóa trang Carnival 2024 ở Brazil
Chùm ảnh rực rỡ lễ hội hóa trang Carnival 2024 ở Brazil
Chùm ảnh rực rỡ lễ hội hóa trang Carnival 2024 ở Brazil
Chùm ảnh rực rỡ lễ hội hóa trang Carnival 2024 ở BrazilChùm ảnh rực rỡ lễ hội hóa trang Carnival 2024 ở BrazilChùm ảnh rực rỡ lễ hội hóa trang Carnival 2024 ở BrazilChùm ảnh rực rỡ lễ hội hóa trang Carnival 2024 ở BrazilChùm ảnh rực rỡ lễ hội hóa trang Carnival 2024 ở BrazilChùm ảnh rực rỡ lễ hội hóa trang Carnival 2024 ở BrazilChùm ảnh rực rỡ lễ hội hóa trang Carnival 2024 ở BrazilChùm ảnh rực rỡ lễ hội hóa trang Carnival 2024 ở BrazilChùm ảnh rực rỡ lễ hội hóa trang Carnival 2024 ở BrazilChùm ảnh rực rỡ lễ hội hóa trang Carnival 2024 ở BrazilChùm ảnh rực rỡ lễ hội hóa trang Carnival 2024 ở Brazil

Chùm ảnh rực rỡ lễ hội hóa trang Carnival 2024 ở Brazil

GD&TĐ - Theo Bộ trưởng Du lịch Brazil Celso Sabino, 49 triệu người trên khắp Brazil tham gia lễ hội Carnival kéo dài 5 ngày, tăng 6,5% so với năm ngoái.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ