#chuẩn đầu ra

11 kết quả phù hợp

Trung tâm GDTX đóng vai trò quan trọng trong công tác giáo dục cho mọi người. Ảnh minh họa

Tăng sức hút với giáo dục thường xuyên

GD&TĐ - Dù “không chọn đầu vào nhưng cùng chuẩn đầu ra với giáo dục phổ thông”, giáo dục thường xuyên (GDTX) trong năm học vừa qua đã thể hiện sức hút với quy mô tăng.