Chưa biết..

Hai người đang leo núi thì 1 người trượt chân rơi xuống, người kia ngoái lại hét:
Chưa biết..

- Có sao khônggggg??

- Chưa biết, vẫn đang r..ơ..i…i. 

Gánh chịu một mình

Trời mưa. Một cặp vợ chồng đi ngoài phố. Người chồng cầm ô che mưa một mình, người vợ bực tức gắt.

- Anh chỉ biết có mình! Em bị ướt hết cả rồi mà anh không đau khổ sao?

- Em yêu! Em bị ướt anh rất đau khổ, còn nếu anh bị thì em lại đau khổ!... Vậy hãy để anh gánh chịu đau khổ một mình.

Theo Truyện cười hay