Sinh viên tìm kiếm cơ hội trong một ngày hội việc làm.

Nhiều ngành tuyển 'trắng' thí sinh

GD&TĐ - Dù thực hiện xét tuyển bổ sung một đến hai đợt nhưng tới thời điểm này, nhiều ngành ở không ít trường đại học vẫn không kiếm ra người học.