Ảnh minh họa/INT

Gốc của văn hóa mới là dân tộc

GD&TĐ - Trong Diễn văn khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc (ngày 24/11/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Phải “trau dồi cho văn hóa Việt Nam thật có tinh thần thuần túy Việt Nam, phải lột cho hết tinh thần dân tộc”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

“Hội nghị Diên Hồng” văn hóa Việt Nam

GD&TĐ - Hội nghị Văn hóa toàn quốc được ví như “Hội nghị Diên Hồng” của lĩnh vực văn hóa. Đó là nơi để những người yêu mến văn hóa đưa ra ý kiến tâm huyết, hiến kế cho sự phát triển văn hóa dân tộc.
Khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc

Khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc

Sáng 24/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến.
Triển lãm diễn ra từ ngày 16 - 27/11, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

Bản sắc văn hóa “định vị” vai trò quốc gia

GD&TĐ - Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946 từng nói “Văn hóa soi đường quốc dân đi”, khẳng định tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước,...